Zatvor

Vstupná a výstupná kontrola kvality dielov


Vstupná a výstupná kontrola kvality dielov

Vizuálna kontrola

 

- Sluchová kontrola
- Kontrola hmatom
- Skúška funkčnosti
- Skúška tesnenia pod tlakom
- Kontrola dutin endoskopom
- Meranie dĺžky, šírky, špár, uhlov, lícovania
- End of line check (EOL)
- Opravy dielov,…

 

Štandardné služby, ktoré zabezpečujeme pre svojich klientov:

 

- Dostupnosť služieb 24/7
- Okamžitý reakční čas
- Zaškolenie pracovníkov
- Reporting