Zatvor

Rezidentské služby


Rezidentské služby

Zabezpečenie procesu riadenia kvality dielov v mieste určenom zákazníkom.

Objektívne zastupovanie Vašich záujmov priamo u Vášho odoberateľa.  

 

- Kontrola kompletnosti a kvality dodávok
- Zabezpečenie odstránenia nedostatkov (kontrola, sorting, in time reporting, dodatečná práca)
- Tesné prepojenie na oddelení kvality, logistiky, výroby a nákupu
- Včasné a podrobné informovanie zákazníka
- Reporting s grafickým a štatistickým prehľadom
- Organizovanie stretnutí, návštev a meetingov
- Zabezpečenie ubytovania a transportu pre zákazníka v mieste pôsobenia rezidenta