Zatvor

O spoločnosti


O spoločnosti

Firemná politika

 

Dlhodobé ciele firmy:

1) Plniť všetky záväzky a ciele vyplývajúce zo zmluvných podmienok s odberateľmi služieb a dbať o najvyššiu možnú zákaznícku spokojnosť.
2) Úplne eliminovať akékoľvek pracovné úrazy a ohrozenia zdravia zamestnancov i iných zainteresovaných partnerov.
3) Podporovať našich zákazníkov a pomáhať im dosahovať ich ciele.
4) Trvalo znižovať vplyvy zaťažujúce životné prostredie a uplatňovať prevenciu znečisťovania

 

Politika firmy:

1) Našim hlavným záväzkom je poskytovať moderné, spoľahlivé a kvalitné služby v oblasti kontroly kvality a opravy dielov a personálnych služieb za primerané ceny.
2) Zakladáme si na pravidelnej a otvorenej komunikácii s našimi klientmi, čo je základom dobrej spolupráce.
3) Dbáme na splnenie všetkých požiadaviek v oblasti kvalifikácie našich zamestnancov a spolupracovníkov, ekológie a bezpečnosti.
4) V oblasti bezpečnosti pri práci vyvíjame maximálne úsilie na predchádzanie úrazom a ohrozeniam našich zamestnancov a ďalších zainteresovaných osôb. Taktiež striktne dodržiavame súvisiacu legislatívu.
5) Pri všetkých činnostiach primerane prihliadame na environment. Záleží nám na minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie a presadzujeme princípy
prevencie znečisťovania.
6) Zaväzujeme priebežne kontrolovať, monitorovať a zlepšovať náš zavedený systém riadenia, najmä s ohľadom na požiadavky našich zákazníkov a právnych predpisov

 

 

 

Profil spoločnosti

Adam Marušic

Project coordinator

Dušan Pavlík

Project coordinator

Lukáš Lomňančík

Project coordinator