Zatvor

Quality wall (Firewall)


Quality wall (Firewall)

Definovanie chýb pre 100% kontrolu Vypracovanie pracovných postupov v spolupráci so zákazníkom
Grafický výpočet analýz (grafický, Pareto,…)
Výpočet PPM

Zaškolenie pracovníkov
Reporting podľa špecifických požiadaviek zákazníkov