Zatvor

01Objednávka služby

Zadefinovanie požiadaviek objednávateľa - vystavenie objednávkového formulára
(cenník služieb + zadefinovanie činnosti)


02Zabezpečenie objednanej činnosti

Zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov v požadovanom čase s potrebným zaškolením
✓ prostredníctvom koordinátorov zabezpečujeme priebežnú kontrolu efektivity práce pridelených operátorov
✓ štandardom je zabezpečenie drobného náradia na výkon objednaných činností
✓ diely sú po kontrole/ oprave značené podľa požiadaviek objednávateľa

03Výkaz výsledkov činnosti (reporting)

Zaslanie výsledkov v elektronickom reporte, sledovanie veličín podľa požiadaviek zákazníka
Vyhotovenie foto dokumentácie
Vyhodnotenie výsledkov vrátane grafických prehľadov

Home

Úvod

Naša spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou slovenského trhu už od roku 2005. Dôvodom nášho stabilního fungovania je maximálna kvalita a spolahlivosť poskytovaných služieb, ktoré poskytujeme mnohým spokojným zákazníkom. Je pre nás potešením ponúknuť tento vysoký štandard aj Vám.

Váš Jobhunter tím

Vojtech Melich

CEO

Váš profesionálny partner
v oblasti zabezpečenia kvality