Zatvor

Rework


Rework

Úpravy a opravy všetkých druhov materiálov (kov, plast, koža, pena, atď.)
Brúsenie
Rezanie
Orezávanie
Lepenie
Opaľovanie
Ohýbanie
Vŕtanie a frézovanie
Sekanie
Čistenie a leštenie
Oprava závitov
Zváranie pomocou mikropájky
Zváranie

Zaškolenie praconíkov
Reporting podľa špecifických požiadaviek zákazníkov